Om je een berichtje terug te kunnen sturen hebben we onderstaande gegevens van je nodig.
Thanks voor je bericht!

SLAM!FM

SLAM!FM Algemene Actievoorwaarden

Dit reglement is van toepassing op alle websites (hierna: de Websites) die worden beheerd door SLAM!FM B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna SLAM!FM ). Door deel te nemen aan acties en/of prijsvragen van SLAM!FM en de
Websites, aanvaard je dit volledige reglement. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

• Alle werknemers van de besloten vennootschap SLAM!FM BV en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan prijsvragen op SLAM!FM of slamfm.nl.
• Na het winnen van een prijs op SLAM!FM of slamfm.nl mag je drie maanden niet meedoen aan andere prijsvragen op SLAM!FM of slamfm.nl.
• Voor elke prijsvraag op SLAM!FM of slamfm.nl dien je 16 jaar of ouder te zijn, danwel toestemming te hebben van je ouder, om deel te kunnen nemen. Indien je een reis kan winnen moet je om deel te kunnen nemen 18 jaar of ouder zijn en in het bezit van een geldig reisdocument. Reisverzekering, zakgeld en eten zijn in de meeste gevallen voor rekening van de prijswinnaar. De vertrekdatum van de reis wordt vastgesteld in overleg met de partij die de reis ter beschikking stelt.
• Een prijs die je op SLAM!FM of slamfm.nl wint is persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar aan iemand anders.
• Een prijs die je op SLAM!FM of slamfm.nl wint kan niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd.
• De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van SLAM!FM, dit wil zeggen dat jij als prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen.
• Een prijs die je op SLAM!FM of slamfm.nl kunt winnen, wordt door een adverteerder of sponsor ter beschikking gesteld. De afhandeling van het versturen van de prijs gebeurt door de adverteerder/sponsor, hiervoor is SLAM!FM niet verantwoordelijk. SLAM!FM heeft als regel aan adverteerders/sponsors gesteld om binnen drie weken na het winnen van de prijs contact op te nemen met de prijswinnaar.
• Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige danwel anderssoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
• SLAM!FM is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het winnen van prijzen, zouden voordoen.
• SLAM!FM is niet verantwoordelijk voor verkeerd aangeleverde prijsinformatie door een adverteerder/sponsor.
• SLAM!FM is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van PostNL of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). Ingeval een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan op een of andere manier niet aan de prijswinnaar of medebewoner/aanwezige ter plaatse worden overhandigd maar dient op een later tijdstip door de prijswinnaar te worden afgehaald (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.), kan SLAM!FM niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door PostNL of andere post- of koeriersbedrijven is achterlaten, danwel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.
• SLAM!FM kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.
• Gegevens van deelnemers aan acties of prijsvragen worden opgeslagen in een databestand. Indien SLAM!FM dit wenst kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail of per gratis SMS. SLAM!FM zal deze correspondentie zelf (doen) verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.
• Over de uitslagen van acties of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief.
Let op dat je nooit privé-gegevens per telefoon doorgeeft wanneer je gebeld wordt door iemand die zegt voor SLAM!FM te werken. Wij benaderen luisteraars nooit zo maar en vragen dan zeker geen privé-gegevens zoals bijvoorbeeld een bankrekeningnummer. Luisteraars bellen altijd zelf naar de studio of geven zichzelf op voor een actie (waarna ze worden teruggebeld). Deze acties zijn altijd terug te vinden op de website van SLAM!FM . Kun je niets vinden op onze website en hoor je ook niets van de actie op de radio, dan is de kans groot dat je een oplichter aan de telefoon hebt.

Postadres
SLAM!FM
Postbus 910
1200 AX Hilversum

Kamer van Koophandel
SLAM!FM B.V.
Hilversum
nummer: 34123848
Contact:035-6252727