Now Live:
Bedankt!
Bekijk
Stations
SLAM! 40
SLAM! Summer
SLAM! DANCE CLASSICS
SLAM! Hardstyle
SLAM! The Boom Room
SLAM! MixMarathon
SLAM! Non-stop
SLAM! Juize
SLAM! Housuh In De Pauzuh
Now live on Slam:
Luister ook naar:
SLAM! 40
SLAM! Summer
MEER STATIONS
SLAM!
SLAM! 40
SLAM!
SLAM! Summer
SLAM!
SLAM! DANCE CLASSICS
SLAM!
SLAM! Hardstyle
SLAM!
SLAM! The Boom Room
SLAM!
SLAM! MixMarathon
SLAM!
SLAM! Non-stop
SLAM!
SLAM! Juize
SLAM!
SLAM! Housuh In De Pauzuh

Aanvullende actievoorwaarden SLAM! 06-Loterij

Actieperiode: 7 t/m 10 september

Voor deze actie gelden naast de Algemene voorwaarden en Voorwaarden Prijsvragen van RadioCorp B.V. ook onderstaande aanvullende actievoorwaarden. 

Algemeen

1.1
De Actie wordt georganiseerd door SLAM! B.V. gevestigd te Naarden en kantoorhoudende te (1411 JC) Naarden aan Flevolaan 41 (hierna “SLAM!”) in samenwerking met Lycamobile B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (2132 WX) Hoofddorp aan Robijnlaan 19 (hierna “Lycamobile”).

1.2
De Actie wordt gehouden ter promotie van het themakanaal SLAM! Mixmarathon.

1.3
De Actie start op maandag 21 september en loopt tot en met donderdag 24 september. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.4
SLAM! is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

Deelname

2.1
Medewerkers van SLAM! en Lycamobile en anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.

2.2
Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.

2.3
Door deel te nemen aan de Actie verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze spelvoorwaarden.

2.4
Deelname geschiedt door te bellen naar de studio 0909 300 63 63.

Actieopzet
Win cash met je 06! Zitten alle vier de getrokken cijfers in jouw mobiele telefoonnummer? Dan mag je bellen naar de studio en maak je kans op € 200,-.

Gedurende de actieperiode kun je tijdens het aanmeldmoment (nadat de 4 cijfers bekend zijn gemaakt) naar de studio bellen om kans te maken. Het aanmeldmoment komt 3x per dag voorbij tussen 07:00 – 19:00 uur.

3.1
De actieperiode loopt van maandag 7 september 2020 en loopt tot en met donderdag 10 september 2020.


Prijs
4.1
Met de actie kan per aanmeldmoment een prijs worden gewonnen. Het prijzengeld bedraagt iedere keer € 200,-. Er zijn in totaal 12 weggeefmoment. Het totale prijzengeld voor deze actie op de radio zal nooit hoger zijn dan € 2.400,- in totaal en niet hoger dan € 200,- per winnaar.

4.2
Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

4.3
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen, tenzij anders aangegeven in deze actievoorwaarden.

Persoonsgegevens & publiciteit

5.1
De door deelnemers verstrekte (persoons-)gegevens worden door SLAM! alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer(s) te kunnen informeren over de actie en over de eventueel gewonnen prijs.

5.2
Aan de actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden zoals bijvoorbeeld foto-, en video opnamen en medewerking aan radio-uitzendingen van SLAM!. Het is gewenst dat de winnaar(s) van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar(s). Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat hij/zij winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

Wat wil je kwijt aan de studio?
Asset error