Now Live:
Bedankt!
Bekijk
Stations
SLAM! Non-stop
SLAM! Housuh In De Pauzuh
SLAM! 40
SLAM! 00's
SLAM! Hardstyle
SLAM! The Boom Room
SLAM! MixMarathon
SLAM! Juize
Now live on SLAM!:
Luister ook naar:
SLAM! Non-stop
SLAM! Housuh In De Pauzuh
MEER STATIONS
SLAM!
SLAM! 40
SLAM!
SLAM! 00's
SLAM!
SLAM! Hardstyle
SLAM!
SLAM! The Boom Room
SLAM!
SLAM! MixMarathon
SLAM!
SLAM! Juize

Cookie en Privacy Verklaring

Dit is de privacyverklaring van Mediahuis Radio B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de Flevolaan 41, 1411KC, te Naarden en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer. Mediahuis Radio B.V. is verantwoordelijk voor haar eigen verwerkingen van persoonsgegevens en de verwerkingen van persoonsgegevens van de aan haar gelieerde onderneming Radio Veronica B.V.. Hierna worden de ondernemingen gezamenlijk aangeduid als “Mediahuis Radio” of “wij”.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van iedereen die gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld via onze websites of apps of door telefonisch mee te doen aan een actie of prijsvraag. Het gaat om de (websites en apps) van de volgende radiostations;

- 100%NL, SLAM!, Sunlite en Nostalgie

- Radio Veronica (Radio Veronica B.V.)

Mediahuis Radio vindt het belangrijk om jouw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen en houdt zich daarbij uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet, en andere relevante wetgeving. Hoe Mediahuis Radio met jouw gegevens omgaat kun je lezen in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, voor welke doeleinden en op welke grondslag?

Nieuwsbrief

Indien je je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief slaan wij je e-mailadres op. We gebruiken dit om je de nieuwsbrief van (één van) onze radiozenders te sturen per e-mail. Je kunt je altijd weer uitschrijven door op de afmeldlink onderaan elke e-mail te klikken. De grondslag voor deze verwerking is dat je ons hier toestemming voor hebt gegeven conform de Telecommunicatiewet.

Berichten van luisteraars via app/e-mail/SMS

Wij verzamelen je naam/nickname en telefoonnummer als je een bericht aan ons stuurt via de app, via e-mail of via SMS, of als je een van onze 0900-nummers belt. Dit kun je bijvoorbeeld doen om in de uitzending te komen, een verzoeknummer aan te vragen, of mee te doen aan een actie. We verzamelen deze gegevens om communicatie tussen de luisteraars en de studio mogelijk te maken, en je eventueel een bericht terug te sturen of terug te bellen. Deze verwerking is noodzakelijk ter behartiging van ons belang dat wij een interactief radioprogramma kunnen maken.

Deelnemers aan prijsvragen en acties

Indien je via onze website of app meedoet aan prijsvragen en/of acties verzamelen we de gegevens die je achterlaat bij je deelname. Dit zijn:

Je naam en adres; Je geslacht; Je e-mailadres; Je telefoonnummer; Je geboortedatum; Je inzending (zoals het antwoord op de vraag). We gebruiken deze gegevens om je deelname aan de actie te kunnen verwerken en winnaars te kunnen bepalen en je op de hoogte te houden van het verloop van de actie. De grondslag daarvoor is het uitvoeren van de overeenkomst (deelname aan de actie). Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruiken we je gegevens ook om je onze nieuwsbrief te sturen.

Als je een prijsvraag of actie wint gebruiken we je gegevens om de prijs naar je toe te sturen. Indien het gaat om een geldbedrag vragen we je om je bankrekeningnummer.

Soms vragen we je ook of een van onze partners je informatie mag toesturen. Als je daarvoor toestemming hebt gegeven worden je persoonsgegevens aan de betreffende partner verstrekt. In dat geval is de betreffende partner verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en is de privacyverklaring van de betreffende partner van toepassing. Als je geen toestemming hebt gegeven verstrekken we je persoonsgegevens niet aan onze partners, tenzij dat in uitzonderlijke gevallen uitdrukkelijk bij de actie staat vermeld. Websitebezoekers (cookies)

We verwerken ook gegevens over bezoekers van onze websites, via daartoe bestemde cookies. We verzamelen altijd analytische gegevens over (de computer van) bezoekers, omdat dit noodzakelijk is ter behartiging van het belang dat wij hebben om te weten hoe onze website gebruikt worden. Wij kunnen hiermee informatie zien over het gebruik van onze websites (zoals welke pagina’s het meeste zijn bekeken), en onze websites daarmee verbeteren.

Daarnaast kunnen wij ook andere gegevens verzamelen via cookies, zoals gegevens over je surfgedrag op het internet, om relevantere advertenties aan je te kunnen laten zien. Hiervoor vragen wij jouw toestemming.. Informatie over welke cookies wij plaatsen en waarom is opgenomen in onze cookieverklaring.

Streaminggegevens

Als je naar een van onze online streams luistert, vragen wij je om toestemming om gegevens over je locatie te verzamelen. Als je ons die toestemming geeft, slaan we die gegevens op. We gebruiken die gegevens om onze diensten en advertenties beter op jou af kunnen stemmen. Je kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

Bezoekersregistratie evenementen

Indien je een van de evenementen die wij organiseren bezoekt, verzamelen we de gegevens die je achterlaat bij registratie voor deze evenementen of koop van de tickets. Dit zijn meestal:

Je naam en adres; Je geslacht; Je e-mailadres; Je telefoonnummer; Je geboortedatum; Bij aankoop tickets: je betalingsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij om je toegang te verlenen tot de locatie en hebben wij dus nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Nieuwsbrief

Indien je op onze mailinglijst staat, verwijderen we jouw e-mailadres indien je daarom vraagt (door op de afmeldlink te klikken) of uiterlijk één jaar nadat de laatste communicatie heeft plaatsgevonden.

Berichten van luisteraars via app/e-mail/SMS/telefoon en deelnemers aan prijsvragen en acties

Gegevens van luisteraars die via app, e-mail, SMS of telefoon contact met de studio zoeken bewaren we 13 maanden. Gegevens van deelnemers aan prijsvragen en acties bewaren wij ook 13 maanden indien zij geen prijs winnen.

Indien je een prijsvraag of actie wint bewaren we je gegevens zeven jaar na afloop van het jaar waarin je de prijs hebt gewonnen. Wij moeten deze gegevens van de wet zo lang bewaren.

Websitebezoekers (cookies) en streaminggegevens

Gegevens die wij over websitebezoekers en luisteraars van streams hebben verzameld bewaren wij zo lang als dit noodzakelijk is (dit verschilt per cookie), met een maximum van twee jaar.

Bezoekersregistratie evenementen

Gegevens over bezoekers van evenementen bewaren we twee jaar, tenzij we deze van de wet langer moeten bewaren. In dat geval bewaren we de gegevens zeven jaar na het jaar waarin het evenement heeft plaatsgevonden.

 

Met wie delen wij je gegevens?

Je gegevens kunnen binnen het concern van Mediahuis Radio worden uitgewisseld. Zoals hierboven beschreven is Mediahuis Radio B.V. altijd de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. De ondernemingen binnen het concern van Mediahuis Radio zijn allemaal gevestigd in Nederland.

Je gegevens en berichten worden digitaal opgeslagen en daarmee verwerkt door onze ICT providers. Als we je e-mailadres gebruiken om je berichten te sturen (zoals onze nieuwsbrief), gaat dat via onze mailingprovider. Als we telefonisch contact met je hebben gaat dat via onze telecomprovider. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als je van ons mag verwachten.

Indien noodzakelijk (bijvoorbeeld omdat je een prijs hebt gewonnen of een dienst of product bij ons hebt afgenomen) worden je gegevens verstrekt aan betalingsproviders en kan onze accountant inzage hebben in je gegevens.

Indien je een ticket koopt voor een van onze evenementen, gaat dat via een ticketbedrijf, dat dan ook inzage heeft in de gegevens die je verstrekt. Daarnaast verstrekken we je je contactgegevens aan een onderzoeksbureau dat contact met je kan opnemen om onderzoek te doen naar de beleving van het evenement.

Gegevens over online beluistering van streams worden voor statistische doeleinden verstrekt aan en verwerkt door Nationaal Luister Onderzoek (NLO) en Reports. Klik hier voor meer informatie.

Indien je bij het luisteren van streams toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van je locatiegegevens, verstrekken we die gegevens aan het bedrijf dat de verkoop van onze advertentieruimte regelt, zodat we advertenties op jouw locatie kunnen afstemmen.

Gegevens die via cookies zijn verzameld worden verstrekt aan de partijen die de cookies aanbieden. Meer informatie over welke partijen dit zijn, vind je in ons cookiestatement.

Als Mediahuis Radio, of één van haar dochterondernemingen, wordt overgenomen door een andere partij kunnen je persoonsgegevens aan de overnemende partij worden overgedragen.

Wij verstrekken je gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Indien je via een hyperlink vanaf onze websites of apps terecht komt op een website of app van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing.

Hoe worden je gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo hanteren wij zowel offline als online strenge toegangsautorisatie, worden onze servers regelmatig geback-upt en werken wij met beveiligde verbindingen. Onze servers staan in Nederland.

Wat zijn je rechten?

Je hebt de volgende rechten:

- Het recht op inzage in je persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan

- Het recht op rectificatie van je persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.

- Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.

- In bepaalde gevallen: het recht om je persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

- Het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer je die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via telefoonnummer 088 – 1010010 of e-mailadres herbert.visser@radiocorp.nl . Deze contactgegevens kunt u ook gebruiken indien u nog vragen hebt over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens of een klacht wilt indienen. Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht of als je je klacht liever niet bij ons indient, kunt je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

 

 

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen.

Wat wil je kwijt aan de studio?
Asset error