App de studio

Om je een berichtje terug te kunnen sturen hebben we onderstaande gegevens van je nodig.
De captcha mag niet leeg zijn.
Thanks voor je bericht!

Privacy policy

SLAM! PRIVACY POLICY

SLAM! is onderdeel van Radiocorp Holding B.V (hierna te noemen Radiocorp), op SLAM! producten en diensten zijn daarom de privacyverklaring en het cookiestatement van Radiocorp van toepassing. Radiocorp is gevestigd en kantoorhoudend aan de Flevolaan 41 (1411KC) te Naarden en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32116986.

Wanneer je via de website van SLAM! of via de SLAM! app deelneemt aan een actie of je aanmeldt voor onze e-mail nieuwsbrief, worden de door jou verstrekte gegevens door ons vastgelegd. SLAM! vindt het belangrijk om jouw gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Hoe SLAM! met jouw gegevens omgaat kun je lezen in deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring bevat onder meer uitleg over het doel van de gegevensregistratie, het gebruik van cookies en de beveiliging van je gegevens.


Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Radiocorp worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Indien je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief: om je de nieuwsbrief van SLAM! te sturen per e-mail. Je kunt je altijd weer uitschrijven door op de afmeldlink onderaan elke e-mail van SLAM! te klikken.
  • Indien je je hebt ingeschreven voor een actie: om je deelname aan de actie te kunnen verwerken en winnaars te kunnen bepalen, je op de hoogte te houden van het verloop van de actie en, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, om je de nieuwsbrief van SLAM! te sturen. Indien je toestemming hebt gegeven aan een van onze partners om informatie van de betreffende partner te ontvangen worden je persoonsgegevens aan de betreffende partner verstrekt. In dat geval is de betreffende partner verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en is de privacyverklaring van de betreffende partner van toepassing.
  • Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken. In dat geval is de privacyverklaring van de social media die je gebruikt van toepassing.
  • Om te voldoen aan de op Radiocorp van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Als SLAM! wordt overgenomen door een andere partij kunnen je persoonsgegevens aan de overnemende partij worden overgedragen.

Alle gegevens worden in een veilige omgeving opgeslagen en niet langer bewaard dan voor de doeleinden van de gegevensverwerking noodzakelijk is.


Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot

Radiocorp behoren, behalve indien dat noodzakelijk is ter uitvoering van het doel van de verwerking. Zo kan gebruik worden gemaakt van een mailingprogramma van een derde om je de nieuwsbrief te sturen als je je daarvoor hebt aangemeld. Ook is het mogelijk dat Radiocorp op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.


Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een hyperlink vanaf de website of applicatie van SLAM! terecht komt op een website of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing.

 

Beveiliging

SLAM! respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Radiocorp

Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Radiocorp, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Radiocorp spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. SLAM! B.V. is, behoudens opzet en/of bewuste roekeloosheid van SLAM! niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden uit onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan SLAM! B.V.


Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Je kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in jouw gegevens die door Radiocorp zijn verwerkt en ons verzoeken te gegevens aan te passen of te verwijderen. Voor meer informatie hierover kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring of als je inzage in je gegevens wil of SLAM! wil verzoeken je gegevens aan te passen of te verwijderen, kun je een mail sturen naar info@slam.nl. Je kunt ook een brief sturen naar SLAM! B.V., Flevolaan 21, 1411KC te Naarden.


Wijziging van deze Privacyverklaring

Radiocorp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.